Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim zostało zakończone.

Dziękuje za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.